Uzņēmēj, pieslēdzies MANA BALTA!
Pilnvaro sava uzņēmuma pārstāvi, lai izmantotu MANA BALTA pašapkalpošanās iespējas.

Pilnvarot uzņēmuma pārstāvi

Pašapkalpošanās portālā MANA BALTA iespējams ērti apskatīt un pārvaldīt uzņēmuma apdrošināšanas polises, apdrošināšanas atlīdzības, visus rēķinus vienkopus, kā arī pārvaldīt kontaktinformāciju un apskatīt ziņojumus no BALTA.

Pilnvara

Kontaktinformācija