Lai pieteiktu atlīdzību, nepieciešams
  • Detalizēta informācija par notikušo apdrošināšanas gadījumu
  • T/l reģistrācijas Nr. un reģistrācijas apliecības numurs
  • Ja apdrošināšanas gadījums noticis piedaloties satiksmē - T/L vadītāja vārds, uzvārds un personas kods
  • Ja atlīdzību vēlēsies saņemt naudas pārskaitījuma veidā - transportlīdzekļa īpašnieka bankas konta numurs
Ja Tavs transportlīdzeklis ir nozagts vai nolaupīts, lūdzam zvanīt 67533375.
Atgadījums
Atgadījuma datums un laiks: ?
plkst.
Precīzs atgadījuma datums un laiks. Ja nav zināms, lūdzu, ievadi bojājuma fakta konstatācijas datumu un laiku vai iespējamo bojājumu rašanās datumu un laiku.
Atrast polisi

Aizpildi jebkurus divus polises meklēšanas parametrus.

T/L reģistrācijas numurs: ?
T/L reģistrācijas apliecības numurs: ?
Polises numurs:
T/L turētāja reģistrācijas Nr./personas kods:
По-русски