Atgadījums
Atgadījuma datums un laiks: ?
plkst.
Precīzs atgadījuma datums un laiks. Ja nav zināms, lūdzu, ievadi bojājuma fakta konstatācijas datumu un laiku vai iespējamo bojājumu rašanās datumu un laiku.
Atrast polisi

Lai pieteiktu atlīdzību, nepieciešams personas kods personai, ar kuru noslēgts apdrošināšanas līgums, apdrošināšanas polises numurs vai IMEI kods bojātajai iekārtai.

Personas kods:
UN
Polises numurs:
VAI
Iekārtas IMEI Nr.: ?
По-русски