Pirkumu/pagarinātās garantijas apdrošināšanas atlīdzību pieteikums

Sākt atlīdzības pieteikšanu

Lai pieteiktu atlīdzību, nepieciešams personas kods personai vai uzņēmuma reģistrācijas numurs uzņēmumam, ar kuru noslēgts apdrošināšanas līgums, apdrošināšanas polises numurs vai bojātas iekārtas identifikators - IMEI kods vai sērijas numurs.VAI