Īpašuma apdrošināšana

Lai pieteiktu atlīdzību, nepieciešams:
  • detalizēta informācija par notikušo apdrošināšanas gadījumu;
  • bojātā nekustamā īpašuma/mantas apskates fotogrāfijas;
  • bojātā nekustamā īpašuma/mantas īpašumtiesību apliecinošs dokuments un ēkas/dzīvokļa plāns;
  • ja ir notikusi īpašuma appludināšana, ēkas apsaimniekotāja sastādīts akts par gadījumu ar norādītu appludināšanas cēloni;
  • ja ir bojāta tehnika, defektācijas akts no servisa par bojājumu rašanās cēloni un iespējamo remontu.