Labākā izvēle Tavai būvniecībai!
Aprēķini un pērc polisi internetā izdevīgāk ar 15% atlaidi.
Polise paredzēta iesniegšanai būvvaldē.

Ar šo polisi tiek apdrošināta būvētāja civiltiesiskā atbildība, veicot būvniecības darbus polisē norādītajā apdrošināšanas teritorijā.

Apdrošināšanas periods:
Atbildības limits:
7 500 EUR
Paša risks:
70 EUR
Summa
22.10 EUR