Saņem bezmaksas apdrošināšanu bērniem drošiem vasaras piedzīvojumiem!
BALTA bezmaksas nelaimes gadījumu apdrošināšanas piedāvājumam var pieteikt bērnus no 2 līdz 18 gadu vecumam. Pieteikumu apdrošināšanai ir tiesības aizpildīt tikai bērna vecākam vai tā likumiskajam pārstāvim.
Bezmaksas nelaimes gadījumu apdrošināšana būs spēkā: 01.06.2022. – 31.08.2022.

Ievadi apdrošinātās personas (bērns)

1.

Apdrošinājuma ņēmējs (bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis)