Sākt atlīdzības pieteikšanu

Lai pieteiktu atlīdzību, nepieciešams personas kods personai, ar kuru noslēgts apdrošināšanas līgums, apdrošināšanas polises numurs vai IMEI kods bojātajai iekārtai.


UN
VAI