Sākt atlīdzības pieteikšanu

Lai pieteiktu atlīdzību, nepieciešams personas kods personai, ar kuru noslēgts apdrošināšanas līgums, apdrošināšanas polises numurs vai bojātas iekārtas identifikators - IMEI kods vai sērijas numurs.


UN
VAI